klasse i handschoenen nitril beschermde pdf github

  • Huis
  • /
  • klasse i handschoenen nitril beschermde pdf github

klasse i handschoenen nitril beschermde pdf github

Hoge elasticiteit:
Verlengingsweerstand

Dik ontwerp:
Prikbestendig

Verzegeld en waterdicht:
Zorg goed voor je handen

Latexfrei und antiallergisch:

Deze handschoenen bevatten latexvrije materialen die handig zijn voor mensen met een latexallergie. 

Prikbestendig:

Nitrilhandschoenen zijn speciaal gemaakt met behulp van priktechnologie. 

Onfeilbare gevoeligheid:

Ze zijn gemaakt om te voldoen aan gevoeligheidseisen.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Ditoil- klasse i handschoenen nitril beschermde pdf github ,moet rekening gehouden worden. Gebruik voor spat contact nitril handschoenen met een minimale dikte van 0,12 mm (doorbraaktijd > 100 min.). Gebruik voor onderdompeling nitril handschoenen met een minimale dikte van 0,38 mm (doorbraaktijd > 240 min.). Lichaamsbescherming Overal. Bescherming van de ademhalingswegenSDSXXP006897 - Weber mix MM 301- -B1P280 Beschermende handschoenen dragen. ... 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures Stofvorming vermijden. ... Handschoenmateriaal: Met nitril geïmpregneerde katoenen handschoenen Oogbescherming: Nauw aansluitende veiligheidsbril (vervolg op …SDSXXP014541 - Weberchape classic- -B1

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures Stofvorming vermijden. Voor voldoende ventilatie zorgen. 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen: Geen bijzondere maatregelen nodig. 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal: Mechanisch opruimen.

Nitril handschoenen maat L kopen? | 123schoon.nl

Nitril handschoen maat L poedervrij (blauw, 100 stuks) vergroten: Omschrijving Deze nitril handschoenen van CMT zijn poedervrij. Daardoor zijn ze geschikt voor mensen die werken in bijvoorbeeld de voedselindustrie of in de zorg. Dankzij de blauwe kleur vallen ze ook goed op. Nitril handschoenen zijn van zeer stevig, synthetisch rubber gemaakt.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD DASA DS-702 Spuitbus

Speciale beschermde uitrusting voor brandweerlieden Draag overdruk persluchtapparatuur (SCBA) en toepasselijke beschermende kleding. ... Opslag klasse Ontvlambare gecomprimeerde gassen opslag. 7.3. Specifiek eindgebruik ... handschoenen Viton rubber (fluoro rubber). Voor lage blootstelling gebruik van nitril De meest geschikte handschoen dient ...

4 RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

Met nitril-handschoenen (EN 374) hanteren. Minimale doorbraaktijd van > 480 minuten, dikte 0,35mm. Handschoenen voor gebruik goed controleren. Handschoenen netjes uittrekken zonder de buitenkant aan te raken met de blote hand. De geschiktheid voor een specifieke werkplek moet worden overlegd met de fabrikant van de beschermhandschoenen.

Veiligheidsinformatieblad Verordening (EG) nr. 1907/2006 Art

Veiligheidsinformatieblad Verordening (EG) nr. 1907/2006 Art.31 Produktnaam : MARKER PEN Creatie datum : 01.12.11 Version : 1.0 Ref.Nr.: BDS0008_1_20111201 Vervangt : UK10638 1 / 9 CRC Industries UK Limited Ambersil House, Wylds Road, Castlefield Industrial Estate, Bridgwater,

Nitril handschoenen - Hygieneproducten.be

Nitril handschoenen zijn vergelijkbaar met latex handschoenen, maar zijn gemaakt van synthetisch polymeer. Ideaal dus als je een latex allergie hebt, maar ook in andere situaties! Nitril handschoenen gaan langer mee dan latex handschoenen. Ze zijn erg …

DESPLUSIUM KEUKEN DESINFECTIEMIDDEL

Met nitril-handschoenen (EN 374) hanteren. Minimale doorbraaktijd van > 480 minuten, dikte 0,35mm. Handschoenen voor gebruik goed controleren. Handschoenen netjes uittrekken zonder de buitenkant aan te raken met de blote hand. De geschiktheid voor een specifieke werkplek moet worden overlegd met de fabrikant van de beschermhandschoenen.

SDSXXP006799 - weber color comfort- -B1

Niet beschermde personen op afstand houden. Stofvorming vermijden. ... Met nitril geïmpregneerde katoenen handschoenen Oogbescherming: Nauw aansluitende veiligheidsbril (vervolg op blz. 5) B1 . ... klasse vervalt 14.4 Verpakkingsgroep: ADR, IMDG, IATA vervalt (vervolg op blz. 8) B1 .

DuPont Exirel - Vlamings

Beschermingsindex: Klasse 6 Gebruikstijd: > 480 min De gekozen beschermhandschoenen moeten voldoen aan de specificaties van EU-Richtlijn 89/686/EEG en de norm En 374, die daarvan is afgeleid. Neem de voorschriften in acht over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, zoals aangeleverd door de leverancier van de handschoenen. Houd ook rekening met

EVER BIO VLOERZEEP

Met nitril-handschoenen (EN 374) hanteren. Minimale doorbraaktijd van > 480 minuten, dikte 0,35mm. Handschoenen voor gebruik goed controleren. Handschoenen netjes uittrekken zonder de buitenkant aan te raken met de blote hand. De geschiktheid voor een specifieke werkplek moet worden overlegd met de fabrikant van de beschermhandschoenen.

DuPont Exirel - Vlamings

Beschermingsindex: Klasse 6 Gebruikstijd: > 480 min De gekozen beschermhandschoenen moeten voldoen aan de specificaties van EU-Richtlijn 89/686/EEG en de norm En 374, die daarvan is afgeleid. Neem de voorschriften in acht over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, zoals aangeleverd door de leverancier van de handschoenen. Houd ook rekening met

Handschoenen | Medische nitril |Montagehandschoenen

We zijn een klein team, dus moeten rekening houden met de stormloop. Zoekt u medische en GGD goedgekeurde nitril handschoenen in wit, blauw, zwart, paars en of roze. Of zoekt u horeca handschoenen. Bij Nitrilhandschoen.nl koopt u deze snel en …

Koala Autoshampoo - m-trading

Met nitril-handschoenen (EN 374) hanteren. Minimale doorbraaktijd van > 480 minuten, dikte 0,35mm. Handschoenen voor gebruik goed controleren. Handschoenen netjes uittrekken zonder de buitenkant aan te raken met de blote hand. De geschiktheid voor een specifieke werkplek moet worden overlegd met de fabrikant van de beschermhandschoenen.

Koala Multi-Ontvetter/Allesreiniger

Met nitril-handschoenen (EN 374) hanteren. Minimale doorbraaktijd van > 480 minuten, dikte 0,35mm. Handschoenen voor gebruik goed controleren. Handschoenen netjes uittrekken zonder de buitenkant aan te raken met de blote hand. De geschiktheid voor een specifieke werkplek moet worden overlegd met de fabrikant van de beschermhandschoenen.

STEWARD - Aegten

Beschermingsindex: Klasse 6 Gebruikstijd: > 480 min De gekozen beschermhandschoenen moeten voldoen aan de specificaties van EU-Richtlijn 89/686/EEG en de norm En 374, die daarvan is afgeleid. Neem de voorschriften in acht over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, zoals aangeleverd door de leverancier van de handschoenen. Houd ook rekening met

Veiligheidsinformatieblad Verordening (EG) nr. 1907/2006 Art

Veiligheidsinformatieblad Verordening (EG) nr. 1907/2006 Art.31 Produktnaam : RS PRO SILICONE SPRAY Creatie datum : 21.02.18 Version : 1.0 Ref.Nr.: BDS002324_1_20180221 (NL) Vervangt : 3 / 9 RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen Kontakt met de ogen : Als de stof in de ogen komt, onmiddellijk met veel water uitspoelen

5 RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

Met nitril-handschoenen (EN 374) hanteren. Minimale doorbraaktijd van > 480 minuten, dikte 0,35mm. Handschoenen voor gebruik goed controleren. Handschoenen netjes uittrekken zonder de buitenkant aan te raken met de blote hand. De geschiktheid voor een specifieke werkplek moet worden overlegd met de fabrikant van de beschermhandschoenen.

Veiligheidsinformatieblad TOLUEEN

• Huidbescherming: Nitril handschoenen dragen. • Oogbescherming: Oogbescherming is enkel nodig wanneer vloeistof kan opspatten of verstuiven. Algemene hygiëne: Vermijd contact van het onverdunde product met huid, ogen en kleding. Rubriek 9: Fysische en chemische eigenschappen 9.1.

Handschoen-Nitril - Lab-App

Artikelnumer 1102 maat Small, Artikelnummer 1103 maat Medium, Artikelnummer 1104 maat Large, Artikelnummer 1105 maat X-Large. Doos 1000 stuks EUR 53,30Vanaf 6 dozen EUR 46,80, vanaf 54 dozen EUR 42,90. Deze disposable nitril handschoenen zijn onpoederd en vormen een goed alternatief voor iedereen met een latexallergie.

STEWARD - Aegten

Beschermingsindex: Klasse 6 Gebruikstijd: > 480 min De gekozen beschermhandschoenen moeten voldoen aan de specificaties van EU-Richtlijn 89/686/EEG en de norm En 374, die daarvan is afgeleid. Neem de voorschriften in acht over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, zoals aangeleverd door de leverancier van de handschoenen. Houd ook rekening met

STEWARD - Aegten

Beschermingsindex: Klasse 6 Gebruikstijd: > 480 min De gekozen beschermhandschoenen moeten voldoen aan de specificaties van EU-Richtlijn 89/686/EEG en de norm En 374, die daarvan is afgeleid. Neem de voorschriften in acht over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, zoals aangeleverd door de leverancier van de handschoenen. Houd ook rekening met

PROCHEM® Line - 3S Arbeitsschutz

chemische beschermende handschoenen (F1: nitril, F2: fi lm, F3: viton, F5:Butyl, F6 Chrolorpreen), overschoenen (G), overschoenen met anti slip en antistatische zool (H of H1). 4 2 3 1 5 2 1 1 Overall ProChem®I C Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Cat. III Cat. III, Type 3B, 4, 5 & 6

DIPP 12 - DESPLUSIUM

Met nitril-handschoenen (EN 374) hanteren. Minimale doorbraaktijd van > 480 minuten, dikte 0,35mm. Handschoenen voor gebruik goed controleren. Handschoenen netjes uittrekken zonder de buitenkant aan te raken met de blote hand. De geschiktheid voor een specifieke werkplek moet worden overlegd met de fabrikant van de beschermhandschoenen.

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD van - BOMA

Met nitril-handschoenen (EN 374) hanteren. Minimale doorbraaktijd van > 480 minuten, dikte 0,35mm. Handschoenen voor gebruik goed controleren. Handschoenen netjes uittrekken zonder de buitenkant aan te raken met de blote hand. De geschiktheid voor een specifieke werkplek moet worden overlegd met de fabrikant van de beschermhandschoenen.

.