bijsluiter van de python-handschoen

  • Huis
  • /
  • bijsluiter van de python-handschoen

bijsluiter van de python-handschoen

Hoge elasticiteit:
Verlengingsweerstand

Dik ontwerp:
Prikbestendig

Verzegeld en waterdicht:
Zorg goed voor je handen

Latexfrei und antiallergisch:

Deze handschoenen bevatten latexvrije materialen die handig zijn voor mensen met een latexallergie. 

Prikbestendig:

Nitrilhandschoenen zijn speciaal gemaakt met behulp van priktechnologie. 

Onfeilbare gevoeligheid:

Ze zijn gemaakt om te voldoen aan gevoeligheidseisen.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER- bijsluiter van de python-handschoen ,Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant GlaxoSmithKline Biologicals s.a. Rue de l'Institut, 89 1330 Rixensart België Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen BE190872 Afleveringswijze Medisch voorschrift. Deze bijsluiter is voor de laatste keer herzien in juni 2015. Goedkeuringsdatum : 06/2015BIJSLUITER CYTOPOINT 20 mg oplossing voor injectie voor ...De frequentie van bijwerkingen is als volgt gedefinieerd: - Zeer vaak (meer dan 1 op de 10 dieren vertonen bijwerking(en) gedurende de duur van één behandeling) - Vaak (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 100 dieren) - Soms (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 1.000 dieren) - Zelden (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 10.000 dieren)BIJSLUITER - CBG MEB

Sommige tandpasta’s kunnen de werking van chloorhexidine, de werkzame stof in Corsodyl tandgel, nadelig beïnvloeden. Spoel de mond na het tandenpoetsen zeer goed na met water om tandpastaresten te verwijderen en wacht 5 minuten voordat u Corsodyl tandgel gebruikt. U kunt Corsodyl tandgel ook op een ander tijdstip van de dag gebruiken.

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

rond de zevende dag. Virale antigeendeeltjes die met ELISA gedetecteerd werden, werden in 50% van de ontlastingen aangetroffen na de eerste dosis en in 4% van de ontlastingen na de tweede dosis. Bij testen van de ontlasting op de aanwezigheid van levende vaccinstammen was slechts 17% positief.

pharma.be - E-bijsluiter

Op de website e-bijsluiter.be kunt u de Belgische publieksbijsluiter van uw geneesmiddel of dat van uw dier raadplegen. In deze bijsluiters vindt u advies voor een doeltreffend en veilig gebruik. Wilt u naast deze praktische gegevens nog meer vernemen, dan reiken wij u graag de wetenschappelijke bijsluiter van het geneesmiddel aan.

Kijksluiter

Kijksluiter is een bibliotheek van ongeveer 5.000 animatievideo’s, waarin de belangrijkste informatie uit de bijsluiter van een geneesmiddel in begrijpelijke spreektaal wordt uitgelegd aan een gebruiker. Kijksluiter is inhoudelijk volledig gebaseerd op de bijsluiter, maar vervangt deze niet.

Bijsluiter - Wikipedia

Medische bijsluiter. Een medische bijsluiter bij een geneesmiddel is wettelijk verplicht en wordt streng gecontroleerd. In Nederland door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en in België door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.Pas als de tekst volledig en helder is, en de informatie gestaafd wordt door wetenschappelijk onderzoek, mag een bijsluiter ...

BIJSLUITER EN VERPAKKING VAN HET GENEESMIDDEL | FAGG

Bewaar de bijsluiter van het geneesmiddel in de verpakking. Het kan nodig zijn deze opnieuw te lezen. In geval van verlies kunt u de bijsluiter van elk geneesmiddel (voor menselijk gebruik en diergeneeskundig gebruik) dat verkocht wordt in België op de internetsite van …

Wat staat er in de bijsluiter? | Zelfzorg

De belangrijkste informatie over een geneesmiddel staat in de bijsluiter: het papiertje met aanwijzingen voor het gebruik, dat zich in principe altijd in de verpakking bevindt. Op deze website is bij alle zelfzorggeneesmiddelen de originele bijsluiter opgenomen. Zo kun je al vóór de aankoop volledig geïnformeerd zijn over het product.Dosering en gebruikIn de bijsluiter vind je

BIJSLUITER CYTOPOINT 20 mg oplossing voor injectie voor ...

De frequentie van bijwerkingen is als volgt gedefinieerd: - Zeer vaak (meer dan 1 op de 10 dieren vertonen bijwerking(en) gedurende de duur van één behandeling) - Vaak (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 100 dieren) - Soms (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 1.000 dieren) - Zelden (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 10.000 dieren)

Welkom!- Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie

Toelichting: chirurgische bijsluiters zijn primair bedoeld als handvat voor de plastisch chirurg, om alle overwegingen te benoemen die van belang zijn tijdens het preoperatief spreekuur. Chirurgische bijsluiters zijn dus NIET primair bedoeld als patiënteninformatie, maar kunnen naderhand wel dienen als extra informatie naast de patiëntenfolder.

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

138 en 145 adolescenten van 16 en 17 jaar oud in de vaccingroep en de placebogroep). In totaal kregen 20.519 deelnemers van 16 jaar of ouder 2 doses Comirnaty. Op het moment van de analyse van onderzoek 2 werd bij in totaal 19.067 (9.531 Comirnaty en 9.536 placebo) deelnemers van 16 jaar of ouder gedurende ten minste 2 maanden na de tweede dosis

Bijsluiter geneesmiddelen | CM

De bijsluiter is onderverdeeld in vaste rubrieken.De volgorde kan verschillen. Benaming Naam waaronder het geneesmiddel verkocht wordt.; Samenstelling Opsomming van de verschillende scheikundige producten waaruit het geneesmiddel bestaat. De eerste producten vormen het eigenlijke geneesmiddel. De volgende zorgen voor de stevigheid of dienen als vulmiddel, maar hebben geen …

Onze geneesmiddelen Bristol-Myers Squibb

De bijsluiter en de productinformatie voor medisch beroepsbeoefenaren, de zogenoemde "samenvatting van de productkenmerken", van geneesmiddelen die aan dit extra toezicht onderworpen zijn, bevatten een zwarte omgekeerde gelijkzijdige driehoek met een korte zin waarin wordt aangegeven wat de driehoek betekent: dit geneesmiddel is onderworpen aan ...

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

Gelijktijdige toediening van de HIV-proteaseremmer ritonavir, die een zeer sterke remmer is van P450, bij een steady state (500 mg tweemaal daags) met sildenafil (100 mg, enkele dosis) resulteerde in een 300% (4-voudige) verhoging van de Cmax van sildenafil en een 1.000% (11-voudige) verhoging van de AUC van de sildenafil-plasmaspiegels.

CHIRURGISCHE BIJSLUITER - NVPC

CHIRURGISCHE BIJSLUITER voor patiënten die een OPERATIE WILLEN ONDERGAAN WAARBIJ SILICONEN BORST-IMPLANTATEN WORDEN GEBRUIKT Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie – versie 4.1, 13 jan 2021 Dit is een chirurgische bijsluiter die is opgesteld om u de nodige informatie te geven voor het nemen van

Bijsluiter Probactiol®

Raadpleeg hier de bijsluiter van Probactiol® plus, duo, junior en mini. Terug Bestanden. Bijsluiter Probactiol; Disclaimer. Auteursrecht en recht van de producent van een databank Deze site is zowel een werk dat door het auteursrecht wordt beschermd, als een databank waarop Metagenics de auteursrechten en rechten van de producent bezit. De ...

Bijsluiter | College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Verlaging van de lithiumdosis kan nodig zijn - pijnstillende en onstekingsremmende middelen (NSAIDs) zoals acetylsalicylzuur, ibuprofen of indometacine. De werking van Burinex kan verminderd worden en er kan nierschade optreden. - bloeddrukverlagende geneesmiddelen en plasmiddelen (diuretica). Burinex kan de werking van deze middelen versterken.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIENT Paracetamol …

Inhoud van deze bijsluiter 1.Wat is Paracetamol Teva 1g en waarvoor wordt dit middel gebruikt? 2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 3. Hoe neemt u dit middel in? 4. Mogelijke bijwerkingen 5. Hoe bewaart u dit middel? 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 1.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

bijsluiter Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: de inhoud van 1 applicator voorzichtig diep in de endeldarm (rectum) inbrengen en leegdrukken. Kinderen: niet toedienen aan kinderen jonger dan 2 jaar. Bij kinderen tussen de 2 en 12 jaar dient slechts een halve dosis gebruikt te worden.

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP). DFSP is een kanker van het weefsel onder de huid, waarbij sommige cellen ongecontroleerd gaan groeien. dit middel remt de groei van deze cellen. Verder in de bijsluiter zullen we de afkortingen gebruiken wanneer het over deze ziekten gaat.

Bijsluiter - College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

In de verpakking van elk medicijn zit verplicht een patiëntenbijsluiter. Bijsluiters hebben als doel om het goed gebruik van medicijnen te stimuleren. Ze zijn afgeleid van de productinformatie voor zorgverleners, de samenvatting van de productkenmerken (SmPC).

Bijsluiter: informatie voor de patiënt Lendormin, 0,250 mg ...

Bijsluiter: informatie voor de patiënt . Lendormin, 0,250 mg, tabletten . brotizolam . Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke ... van de behandeling als het de bedoeling is om zwanger te worden of bij een vermoeden van

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

de eerste maand van de behandeling is de gebruikelijke dosering 300 mg per dag. Dit zijn twee tabletten van elk 150 mg. De tabletten mogen tegelijk, maar ook verspreid over de dag worden ingenomen. - Na deze eerste maand wordt de behandeling voortgezet met 1 tablet van 150 mg eenmaal daags.

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

• Het is erg belangrijk dat u de informatie over zwangerschap en anticonceptie in de bijsluiter van ribavirine zorgvuldig leest. Het is belangrijk dat zowel mannen als vrouwen de informatie lezen. Borstvoeding. Neem contact op met uw arts voordat u Zepatier inneemt als u borstvoeding geeft.

De Bijsluiter van Goed Doen

De Bijsluiter van Goed Doen is de eerste documentaire die de successen, valkuilen en dilemma’s van particuliere hulpprojecten met een positief kritisch oog in beeld brengt. Steeds meer Nederlanders nemen het ‘ontwikkelingsheft’ in eigen handen en starten een eigen hulpproject in een ontwikkelingsland; na een verre reis in een arm land ...

.